Close

Vzdelanie má cenu zlata

Vedeli ste o tom, že vzdelanie má cenu zlata? Stačí sa pozrieť na dnešné ceny a poplatky za vzdelávací proces na školách či rekvalifikačných kurzoch. O tom, že vzdelanie k životu potrebuje každý jeden jedinec nie je pochýb. Už v čase vzdelávania na základných školách prechádzajú deti procesom automatizácie a vštepovaním disciplíny potrebnej, pri pracovnom procese v dospelosti. Nie je to ale iba o základnom vzdelaní alebo príprave do práce. Deti sa vzdelávajú nielen v oboroch všeobecného rozhľadu a inteligencie ale aj vo finančnej gramotnosti a sociálnej interakcie. Práve z týchto dôvodov má skutočne vzdelanie cenu zlata a hodnotu pre budúcnosť.

vzdelávanie detí je dôležité pre ich ďalší rozvoj

Opačný pohľad môžu mať rodičia – na formu platieb vzdelania. Každá škola má svoje poplatky a nároky, ktoré musí rodič vedieť pre potreby svojho dieťaťa a jeho vzdelávania splniť. Často sa teda dopátrame k mesačnej sume, ktorá môže v prípade štátnej školy presiahnuť aj tú sumu, ktorá je nastavená pre školy súkromné. Radíme sem nielen poplatky na tzv. družinu a bežné školské poplatky, ale aj nákup hygienických potrieb, školských potrieb, doplnkové nákupy, nákupy pracovných učebníc – tie tvoria takmer všetky učebnice pre bežné predmety. V neposlednom rade sem radíme aj toľko obľúbené projekty. Tie často vyžadujú nákup materiálu, ktorý sa hýbe v rozmedzí aj 30 eur. Za mesiac môžu byť projekty z viacerých predmetov. Základná škola teda nie je žiadna malina, nielen pre deti ale aj pre peňaženky ich rodičov. 

vďaka internetu má prístup ku vzdelaniu naozaj každý

Iným typom vzdelávania je rekvalifikácia. Kým pár rokov späť stál napríklad rekvalifikačný kurz pre odbor masér v rozmedzí 300 eur dnes sa kurz rozšíril aj o saunovanie a zaplatíme si za neho sumu v okruhu 1000 eur. A to je už teda riadny rozdiel. Zaujímavým ale je, že legislatíva v rôznych štátoch je iná ale osvedčenie platí v štátoch európskej únie. Rovnako fungujú aj online vzdelávacie inštitúcie. Ceny rekvalifikácií stúpajú a my vieme prečo. Nie je to iba o vysokých cenách za štúdium, ale aj o kvalitnom vzdelaní. To na Slovensku dokážeme nájsť a to v plnom rozsahu. Prezenčné vzdelávanie, diaľkové vzdelávanie, online vzdelávanie či webináre sú k dispozícií a jednoducho dostupné pre každého, kto má na vzdelávanie dostatočný kapitál a chuť učiť sa. 

© 2024 Suy | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.